OM OSS

Kunskapens Generation

En svensk förening som strävar efter kreativitet, god kompetens och entreprenörskap i syfte om våra barns och ungdomars uppväxt enligt svenskt intercivilisatoriskt sätt. Föreningen utövar även ett enastående arbete inom folkbildning och socialt arbete inom tydliga vetenskapliga strukturer baserat på utbildning och utveckling, med förståelse av det svenska lärandets tillvägagångsätt som är intercivilisatoriskt och har en utgångspunkt som är ledande i världen.

Vår vision

Att bygga en medveten generation, en säker miljö och ett stabilt svenskt samhälle.

Vårt budskap

Att leda vår generation mot kunskap och att uppnå ett effektivt samarbete med samhället.

Våra mål

 1. Att bygga kunniga människor genom utveckling av färdigheter, kompetens och ansvarstagande.
 2. Utveckla en anda av samarbete bland medlemmarna i föreningen.
 3. Utveckla de anställdas förmågor och vetenskapliga färdigheter.
 4. Bidra till att uppmuntra ungdomar till att utveckla tekniska färdigheter och att delta i samhällsbyggnad.
 5. Bidra till att berika det svenska samhället genom att stärka identiteten och öka betydelsen av kulturell och religiös mångfald.

Målgrupper

 • Barn i åldrarna 6-12 år
 • Ungdomar i åldrarna 13-25 år
 • Familj och vuxna

Kreativa program

 • Elite läroplan
 • Ledarskapsbyggnad

Scoutaktiviteter

 • Kulturella och religiösa aktiviteter
 • Undervisning i världsspråk

Administrativ struktur

 1. Ordförande
 2. Verkställande direktör
 3. Sekreterare
 4. Kassör

Föreningens arbetsområden

– Sportaktiviteter

– Fritidsaktiviteter

– Kreativa program

– Scoutaktiviteter

– Ledarskapsbyggnad