Information till föräldrar

10 augusti, 2020

j

admin1

Kunskapens generations föreningen KGF

Information till föräldrar till eleverna i Alsalamskolan

Sedan läsåret 2017-2018 har det skett stora förändringar på Alsalamskolan vad gäller föreningsaktiviteter och kravet på att separera dessa aktiviteter från skolans undervisningstid, i detta brev försöka belysa de största förändringar vi har vidtagit för att säkerställa att skolverksamheten fortsätter.

1. Kunskapens generations föreningen KGF och förhållandet med Alsalamskolan:

Dessa aktiviteter är helt avskilda från Alsalamskolan. Detta innebär att Alsalamskolans undervisningstider, betyg, närvaro och frånvaro inte påverkas. Att anmäla sig till Alsalamskolan fr.o.m. läsåret 2017-2018 betyder inte att man ansluter sig till föreningsaktiviteterna.

Om en elev inte uppnår sina mål inom föreningsaktiviteterna så kommer det inte påverka elevens betyg eller utbildning på Alsalamskolan. Det är väldigt viktigt att både eleverna och vårdnadshavare förstår och agerar i enlighet med detta. Därmed måste vi även informera er om att Alsalamskolans rektor och lärare inte är ansvariga för, och inte heller har någon anknytning till föreningen och dess aktiviteter. För kontakt och information så vänder man sig inte till skolans ledning utan man vänder sig endast till föreningen KGF.

Om eleven inte vill eller elevens föräldrar inte vill att sina barn ska delta på föreningsaktiviteterna så är det vårdnadshavarens och elevens ansvar att eleven lämnar skolplatsen efter att denne har slutat skoldagen och undervisningstiden på skolan är över. Det är inte tillåtet för en elev att stanna i Alsalamskolans lokaler efter undervisningstid om man inte går på fritidshemmet eller är medlem i föreningen. Vi vill också förmedla att föreningen inte tillåter att barnen tvingas till att delta i föreningen. Om eleven vill inte delta i föreningsaktiviteter får inte åka skolbussen efterskolan, det är vårdnadshavarens ansvar att skjutsa eleven från skolan.

2. Tävlingar och aktiviteter:

Föreningen kommer arrangera tävlingar och aktiviteter inom kulturella, sportsliga och religiösa områden. Dessa är öppna för alla och deltagande är frivilligt och det finns ingen anknytning mellan dessa aktiviteter och Alsalamskolan.

3. Medlemskap i Kunskapens generations föreningen KGF

Man registrerar medlemskap i föreningen genom att fylla i ett formulär och godkänn villkoren för medlemskap. En medlem kan säga upp sitt medlemskap när som helst och eventuella avgifter betalas i enlighet med föreningens stadgar. Notera att den vårdnadshavare som registrerar sin elev i föreningen är också den som säger upp medlemskapet. Kommunikationen med föreningens ledning och informationsutskick kommer att ske elektroniskt via e-post. Därför är det viktigt att ni fyller i korrekta uppgifter vid registrering.

4. Daglig transport:

Kunskapens generations föreningen KGF erbjuder busstransport endast till medlemmarna efter avslutade föreningsaktiviteter varje dag enligt det busschema som publiceras på föreningens hemsida och skolans hemsida. Ordningsregler för bussar finns och när en elev/medlem inte förhåller sig till dessa ordningsregler så finns möjligheten till att denne utesluts helt och håller från att åka med bussarna.

5. Simundervisning på lördagar:

Simundervisning kommer att startas som vanligt på lördagar, men aktiviteten är helt frivillig. Föreningen försöker erbjuda simundervisning med en certifierad simtränare för att medlemmar ska kunna få officiella intyg i simning. Precis som alla andra föreningsaktiviteter så kommer denna simundervisning inte vara relaterad till Alsalamskolan där obligatorisk simundervisning fortfarande råder. Den som deltar i sim aktiviteter kommer att betala avgifter som publiceras på hemsidan. 

6. Allmän plan för verksamheten:

• Sportevenemang.

• Kulturtävlingar.

• Vetenskaps- och turistresor.

• Tältläger.

• Undervisning i arabiska: språk och kultur.

• Riktade aktiviteter som utvecklar deltagarens möjlighet att interagera med det omgivande samhället och att agera i god anda och respekt samt lära sig principerna för en god medborgare i samhället.

7. Fredsaktiviteter:

Fredags aktiviteter kommer hållas för elever som går i årskurs 7-9 mellan tiderna 12:20 och 13:50 i Alsalamskolans idrottshall. Fredags aktiviteter är öppen för alla som vill närvara och den kommer att hållas under hela skolåret. Deltagande på denna aktivitet är frivillig och inte obligatorisk. De som inte vill närvara på fredags aktiviteter kommer att tilldelas en plats eller ett uppehållsrum där de kan visas under denna tid och det kommer även tillsättas personal där för deras översyn och säkerhet. Det är således strikt förbjudet för de som inte närvarar på fredags aktiviteter att gå runt i skolan och störa andra aktiviteter och personal. När dessa regler inte följs så kommer föräldrar att underrättas och nödvändiga åtgärder kan vidtas. Denna tjänst tillhandahålls av föreningen och är i enlighet med elevers och föräldrars önskan.

För att kontakta oss kan du kontakta oss via:

www.kg-sw.se

info@kg-sw.se

eller ring oss på: 0765952701

Bakning med medlemmar

Bakning med medlemmar

Bakning med medlemmarna!Den vecka har medlemmarna bakat under föreningsaktivitetstid.Mer än att lära sig samarbeta med varandra har dem tränat på att läsa recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning...

läs mer
Språktävling för medlemmar

Språktävling för medlemmar

Språktävling: Enligt vårtmål i KG, vill vi uppmuntra medlemmarna att utvecklasig och förbättra deras kunskaper inom språk.Därför planerade vi en lästävling där medlemmarna tognågra berättelser på Arabiska för att läsa och sedansvara på frågor gällande innehållet.Det...

läs mer
Information till vårdnadshavare (F-3)

Information till vårdnadshavare (F-3)

Vårdnadshavare till medlemmar i F-3 På grund av omständigheterna meddelar vi er om vårt beslut gällande skolskjuts, från och med 2021-11-08 kommer vi inte att erbjuda skolskjuts för både skolfärder och hemfärder på nedanstående adresser *. Detta betyder att du som...

läs mer